Adres Spółdzielni:
ul. Olesińska 19
02-548 Warszawa

Kontakt:
tel./fax: 22 845 12 04
e-mail: biuro@smbspolem.pl

Komunikaty

Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzenia 2023

Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzenia 2023

Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok oraz wykonanie planu remontów. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok....

czytaj dalej
Zawiadomienie w sprawie Walnego Zgromadzenia 2023

Zmiana adresu e-mail

Uwaga - nastąpiła zmiana adresu e-mail Spółdzielni na: biuro@smbspolem.pl Dotychczasowy adres e-mail smbspolem@op.pl będzie funkcjonował do końca 2022 roku.

czytaj dalej