Strona WWWStrona WWW

Strona główna


Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Społem” 
02-548 Warszawa, ul.Olesińska19,                                                                    
NIP: 5251000425;                                                                                                                                                                    Regon 001342470;                                                                                
KRS 0000024541;                                                               

Konto bankowe: PKO BP S.A. XV O/Warszawa                                       
nr 70 1020 1156 0000 7702 0007 3494

 
Historia Spółdzielni:

19.11.1990 r. – rejestracja Spółdzielni pod nazwą Międzyzakładowa Spółdzielnia – Mieszkaniowa „Społem” z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13 w XVI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – nr rej. ARS - 2085

10.12.1990 r. – kupno budynków mieszkalnych od Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” w likwidacji (likwidacja Związku w trybie ustawy z dnia 20.01.1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni – Dz.U. nr 6 poz. 36).

Lokalizacja budynków w Warszawie:

  1. Mokotów: Św. A. Boboli 2 (dawniej Chodkiewicza 2)
  2. Dolna 10
  3. Dolna 22
  4. Kazimierzowska 47
  5. Madalińskiego 108
  6. Niepodległości 148
  7. Olesińska 19
  8. Zaciszna 2
  9. Wola: Józefa Bema 74
  10. Żoliborz: Krechowiecka 7 (dawniej Skripija 7)

12.10.1992 r. – zmiana nazwy na obecną: Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Społem” (Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy sygn. spr. A Rs XVI.Ns.Rej.S-896/92)

19.07.2001 r. – zmiana rejestru sądowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, - nr rej. KRS 0000024541

22.04.2005r. – zmiana siedziby Spółdzielni na obecną:
02-548 Warszawa, ul. Olesińska 19 (Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO sygn. akt Wa XX.NsRejKRS 5986/05/253)

29.06.2006r. – zmiana Wydziału w KRS na obecny: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie