Adres Spółdzielni:
ul. Olesińska 19
02-548 Warszawa

Kontakt:
tel./fax: 22 845 12 04
e-mail: biuro@smbspolem.pl

Organy Spółdzielni

 1. WALNE ZGROMADZENIE członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „Społem” – zasady obradowania, kompetencje i warunki podejmowania uchwał – określa Statut Spółdzielni w §§ 41 – 47
 2. RADA NADZORCZA – zasady wyborów członków Rady, kompetencje i zakres działania Rady oraz sposób obradowania określa Statut w §§ 48 – 51.
  Skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na lata 2017-2020, który został wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2017r
  Przewodniczący Rady – Krzysztof Dresler,
  Zastępca Przewodniczącego Rady – Alicja Owczarz,
  Sekretarz Rady – Irmina Wronkowska,
  Członek Rady – Stanisław Wojterski,
  Członek Rady – Roman Radomski.
 3. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI – sposób wyborów członków Zarządu, kompetencje i zasady działania określa Statut w §§ 52 – 56.
 4. Skład Zarządu:
  Prezes Zarządu – Jan Bondyra
  Wiceprezes ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Joanna Otwinowska

Stosowne do postanowień art. 90 ustawy z dnia 31/03/2020r nastąpiło przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej do momentu zwołania Walnego Zgromadzenia, które powinno się odbyć w ciągu 6-ciu tygodnie od odwołania stanu epidemii.