Adres Spółdzielni:
ul. Olesińska 19
02-548 Warszawa

Kontakt:
tel./fax: 22 845 12 04
e-mail: biuro@smbspolem.pl

Organy Spółdzielni

 1. WALNE ZGROMADZENIE członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „Społem” – zasady obradowania, kompetencje i warunki podejmowania uchwał – określa Statut Spółdzielni w §§ 41 – 47
 2. RADA NADZORCZA – zasady wyborów członków Rady, kompetencje i zakres działania Rady oraz sposób obradowania określa Statut w §§ 48 – 51.
  Skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na lata 2022-2025, który został wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2022r
  Przewodniczący Rady – Krzysztof Dresler,
  Zastępca Przewodniczącego Rady – Irmina Wronkowska,
  Sekretarz Rady – Marta Kołaczek,
  Członek Rady – Michał Szymankiewicz,
  Członek Rady – Jerzy Thieme,
  Członek Rady – Marta Muter.
 3. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI – sposób wyborów członków Zarządu, kompetencje i zasady działania określa Statut w §§ 52 – 56.
 4. Skład Zarządu:
  Prezes Zarządu – Ewa Jabłońska
  Wiceprezes ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Jolanta Dors