Adres Spółdzielni:
ul. Olesińska 19
02-548 Warszawa

Kontakt:
tel./fax: 22 845 12 04
e-mail: biuro@smbspolem.pl

Historia Spółdzielni

19.11.1990 r. – rejestracja Spółdzielni pod nazwą Międzyzakładowa Spółdzielnia – Mieszkaniowa „Społem” z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13 w XVI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – nr rej. ARS – 2085.

10.12.1990 r. – kupno budynków mieszkalnych od Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” w likwidacji (likwidacja Związku w trybie ustawy z dnia 20.01.1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni – Dz.U. nr 6 poz. 36).

Lokalizacja budynków w Warszawie:

Mokotów:Św. A. Boboli 2 (dawniej Chodkiewicza 2),
Dolna 10,
Dolna 22,
Kazimierzowska 47,
Madalińskiego 108,
Niepodległości 148,
Olesińska 19,
Zaciszna 2,
Wola: Józefa Bema 74,
Żoliborz: Krechowiecka 7 (dawniej Skripija 7)/

12.10.1992 r. – zmiana nazwy na obecną: Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Społem” (Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy sygn. spr. A Rs XVI.Ns.Rej.S-896/92)/

19.07.2001 r. – zmiana rejestru sądowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, – nr rej. KRS 0000024541/

22.04.2005 r. – zmiana siedziby Spółdzielni na obecną: 02-548 Warszawa, ul. Olesińska 19 (Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO sygn. akt Wa XX.NsRejKRS 5986/05/253)/

29.06.2006 r. – zmiana Wydziału w KRS na obecny: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie/

19.10.2021 r. – właściciele lokali przy ul. Dolnej 10 powołali Wspólnotę Mieszkaniową Dolna 10.