Adres Spółdzielni:
ul. Olesińska 19
02-548 Warszawa

Kontakt:
tel./fax: 22 845 12 04
e-mail: biuro@smbspolem.pl

Kontakt

Telefony komórkowe czynne w godzinach pracy biura.
Dział techniczny tel: 512 157 551
Sprawy czynszowe tel: 512 025 480