Adres Spółdzielni:
ul. Olesińska 19
02-548 Warszawa

Kontakt:
tel./fax: 22 845 12 04
e-mail: biuro@smbspolem.pl

Uwaga – nastąpiła zmiana adresu e-mail Spółdzielni na: biuro@smbspolem.pl

Dotychczasowy adres e-mail smbspolem@op.pl będzie funkcjonował do końca 2022 roku.