Strona WWWStrona WWW

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w SMB "Społem":

1. Regulamin używania lokali i porządku domowego - zatwierdzony  Uchwałą RN NR 1/2012 w dniu 11.10.2012r

2. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) - zatwierdzony Uchwałą RN Nr 5/2014 w dniu 04.04.2014r