Strona WWWStrona WWW

Organy spółdzielni

 1. WALNE ZGROMADZENIE członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „Społem” – zasady obradowania, kompetencje i warunki podejmowania uchwał – określa Statut Spółdzielni w §§ 41 – 47

 2. RADA NADZORCZA – zasady wyborów członków Rady, kompetencje
  i zakres działania Rady oraz sposób obradowania określa Statut w §§ 48 – 51.

  Skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na lata 2017-2020, który został wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2017r

  1. Przewodniczący Rady – Krzysztof Dresler,
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady – Alicja Owczarz,
  3. Sekretarz Rady – Irmina Wronkowska,
  4. Członek Rady – Barbara Laskowska,
  5. Członek Rady - Roman Radomski.
 3. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI – sposób wyborów członków Zarządu, kompetencje i zasady działania określa Statut w §§ 52 – 56.

 4. Skład Zarządu:

  1. Prezes Zarządu – Jan Bondyra
  2. Wiceprezes ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Joanna Otwinowskai